Sisältöön
Unipoli SportUnipoli Sport
ETUSIVULIIKUNTATARJONTATILATHINNASTO JA KULKUOIKEUDETSEURATOIMINTAINFO

Korkeakoululiikunnan barometri 2013

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET VAIHTELEVAT RAJUSTI

- Liikunnan strateginen asema korkeakouluissa on vahvistunut. Tästä huolimatta korkeakoululiikunnan rahoitus on edelleen heikolla tasolla.

Vain kolmannes opiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.

Korkeakoululiikunnan barometri 2013 -julkaisussa korkeakoululiikunnan suositusten toteutumista on ensimmäisen kerran niiden antamisen jälkeen arvioitu laajemmin. Verrattuna vuoden 2009 tietoihin liikunta ja liikuntapalvelut huomioidaan huomattavasti aiempaa paremmin korkeakoulujen strategioissa. Kuitenkin vain muutama korkeakoulu täyttää edes korkeakoululiikunnan rahoituksen vähimmäissuositustason. Tästä syystä opiskelijoiden liikuntamahdollisuudet vaihtelevat rajusti.

- On hienoa, että liikunta-asiat huomioidaan yhä paremmin korkeakoulujen strategia-asiakirjoissa. Kuten raportissa kuitenkin tuodaan esille, strategiakirjauksilla ei ole suurta merkitystä ennen kuin ne näkyvät konkreettisina panostuksina liikuntapalveluissa, toteaa Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Hanna Huumonen.

Korkeakoululiikunnan barometrista käy lisäksi selville, että korkeakoulujen liikuntapalvelujen parantamisen ohella myös itse opiskelijoiden liikunnassa riittää paljon työtä: Vain kolmannes opiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Opiskelijan arkeen näyttää myös sisältyvän huolestuttavan paljon istumista luennoilla, työ- ja vapaa-ajalla.

- Kun mietitään tapoja houkutella yhä useampia opiskelijoita liikunnan pariin, perusasiat nousevat keskeisiksi. Barometrin mukaan niissä korkeakouluissa, joissa suositukset toteutuvat paremmin, opiskelijat käyttävät liikuntapalveluja aktiivisemmin. Palveluihin ollaan myös tyytyväisempiä ja liikunnan aloittaminen koetaan helpommaksi. Korkeakoululiikunnan palveluiden parantamisella on siis suora yhteys opiskelijoiden liikunta-aktiivisuuden lisäämiselle, korostaa OLL:n puheenjohtaja Huumonen.

Lisätietoja ja linkki barometriin: www.oll.fi.

 
TAMK Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto
Muokkaa