Sisältöön
Unipoli SportUnipoli Sport
ETUSIVULIIKUNTATARJONTATILATHINNASTO JA KULKUOIKEUDETSEURATOIMINTAINFO
unipolisport: liikuntatarjonta: tampereen urheiluakatemia

Opiskeleva urheilija Tampereen Urheiluakatemiaan!

Tampereen Urheiluakatemia on Pirkanmaan alueella toimiva urheiluverkosto, jonka tavoitteena on tukea huipulla olevien ja sinne tähtäävien urheilijoiden opintojen ja urheilu-uran yhdistämistä, tarjota urheilijoille eri asiantuntijoiden palveluverkosto, kouluttaa urheilijoita ja heidän valmentajiaan, sekä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa kehittää urheilun olosuhteita. 

Taura_logo_pieni.jpg

Tampereen Urheiluakatemia sai huippu-urheiluakatemiastatuksen keväällä 2009. Urheiluakatemiaan voivat hakea omassa lajissaan huipulla urheilevat tai sinne tähtäävät urheilijat. Sisäänpääsykriteerinä toimivat lajiliittojen urheilupisteet, joiden kriteerit perustuvat Olympiakomitean ohjeistukseen.

Urheiluverkosto on avoin ja sen toimijoita ovat ensisijaisesti pirkanmaalaiset korkea-asteen oppilaitokset, toisen asteen urheiluoppilaitokset, liikuntapainotusluokat yläkouluissa, lajilajiliitot ja paikalliset urheiluseurat, Tampereen kaupunki sekä valmennuksen ja terveydenhuollon asiantuntijapalveluiden tarjoajat. Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Poliisiammattikorkeakoulu ovat vahvasti mukana Tampereen Urheiluakatemian toiminnassa.

Verkostossa mukana olevien korkeakoulujen ja oppilaitosten tulee ottaa huomioon Tampereen Urheiluakatemiaan kuuluvan opiskelijan urheilu-uran haasteet ja erityistarpeet, selvittää hänelle oppilaitoksen tarjoamat opiskelumahdollisuudet ja tarjota erityistukea muun muassa opintojen suunnitteluun. Tutustu uraopas 2015.

TTY:n, TAMK:n ja TaY:n urheiluakatemian jäsenet saavat Unipoli Sportin palvelut käyttönsä koko lukuvuoden ajaksi pelkän syksyn liikuntamaksun hinnalla. Maksu on saman suuruinen riippumatta siitä missä vaiheessa lukuvuotta sen maksaa. Maksu maksetaan omaan oppilaitokseen normaalin maksukäytännön mukaisesti. Mahdollisuus maksaa alennettu liikuntamaksu on voimassa niin kauan kuin urheilijan akatemiastatus ja opinto-oikeus on voimassa (läsnä oleva). Mikäli urheilija valitaan urheiluakatemiaan kesken lukuvuoden ja koko vuoden liikuntamaksu on jo maksettuna, ei maksujen erotusta palauteta. Koko lukuvuoden kulkuoikeuden saa esittämällä urheiluakatemiakortin ja siinä olevan lukuvuositarran Atalpan vastaanotossa (TaY), Tamppi Areenan asiakaspalvelussa (TTY), tai TAMKilla liikuntatoimistolla. Kulkuoikeus ja tarra pitää noutaa aina lukuvuosittain. Lukuvuositarran ja urheiluakatemiakortin (uudet akatemialaiset) saa em. tahoilta esittämällä kuitin Varalaan maksetusta urheiluakatemian jäsenmaksusta. Liikuntatilojen käyttöoikeus päättyy opiskelijan valmistuessa.

TTY:llä opiskelevat akatemiaurheilijat ovat organisoituneet TUrVoKe ry:n alle omaksi aktiiviseksi lajijaostokseen nimeltä Tampereen Urheiluakatemian Teekkarit (TUAT). Jaostolla on mm. TTY:llä oma kerhotila lepo- ja ruoanlaittomahdollisuuksineen. Jaostoon liittyäkseen akatemiaurheilijan tulee olla TUrVoKe ry:n jäsen. Tämä tapahtuu maksamalla 2,5€ jäsenmaksu TUrVoKe ry:n tilille samaan tapaan, miten Unipoli Sport -maksu TTY:lle maksetaan. Katso lisätiedot TTY:n hinnastosta.

Akatemiastatuksen anomiseen liittyvä ohjeistus sekä Tampereen Urheiluakatemian tarjoamat edut opiskelevalle urheilijalle löytyvät osoitteesta: www.tampereenurheiluakatemia.fi

Huippu-urheilukoordinaattori Petteri Luukkainen, petteri.luukkainen(at)varala.fi, p. 040 739 2231.

Lisätietoja korkeakoulujen urheiluakatemiayhteyshenkilöiltä:
Tampereen teknillinen yliopisto: heli.tiitinen(at)tut.fi, p. 040 849 0544
Tampereen ammattikorkeakoulu: liikuntapäällikkö Esko Tirkkonen, esko.tirkkonen(at)tamk.fi, p. 050 593 2552
Tampereen yliopisto: liikuntapäällikkö Kirsi Mänty, kirsi.manty(at)uta.fi, p. 050 421 1065. 

 
TAMK Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto
Muokkaa